Povídáme si o lidském těle

Naše smysly

Smysly – čich

Zdravý talíř

Zdravé zoubky

Pokusy -čisté/špinavé ruce